Калоян Илиев – Кокимото

Калоян Илиев – Кокимото е съвременен визуален артист, който живее и работи във Варна и София, България. Завършва Факултета по изобразителни изкуства към Университета „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново и специализира в графичния департамент на Академията за изкуства в Лодз, Полша. Кокимото е реализирал над 35 самостоятелни изложби във Варна, Пловдив, София, Белгия и Дания. Участвал е в над 190 общи изложби, фестивали за съвременно изкуство, ануалета, биеналета и триеналета на рисунката, графиката и колажа в целия свят.

В произведенията си пресъздава взаимоотношенията между себе си и другите в условията на една манипулирана реалност. Работи с вече съществуващ визуален материал, който обогатява със собствени разработки с повествователен характер.
Необичайните и мрачни светове, които представя в графики, рисунки, колажи, фотографии и инсталации са плод на спомени и творчески инвенции. Той се интересува от различни социални проблеми – новия световен ред, ролята на иконите в модерното общество и отношението към животните са само някой от темите, които той засяга многократно в произведенията си. От религията в политиката до абсурдността в ежедневието, в творчеството му прозира и интерес към емоционални и психически състояния като нарцисизъм, копнеж за любов и красота.