Калина Христова

Калина Христова

Художник, Ръководител на департамент Изящни изкуства в Нов Български Университет

Доц. д-р Калина Христова е художник, график, илюстратор и дългогодишен преподавател в Нов български университет, ръководител на департамент Изящни изкуства от 2020 г. Завършила е Националната художествена академия в София със специалност Графика, след което продължава в магистърска програма Графичен дизайн в НБУ. Специализира във Виенската академия за изящни изкуства, като след завръщането си в България започва да преподава в НБУ. Творческите ѝ проекти са в областта на плаката, класическите и дигитални илюстративни техники, и графичните технологии, а научните ѝ интереси са най-вече свързани с теорията и историческите аспекти на графичния и комуникативен дизайн.