Алина Папазова

Алина Папазова е родена в София през 1993 г., където e базирана. Работи в областта на керамиката и илюстрацията, като експериментира и с много други форми на визуално изкуство. Тя е хоноруван преподавател и докторант по Керамика и порцелан в Нов български университет, където завършва бакалавърска и магистърска степен. През годините Алина има множество групови участия в национални и няколко чуждестранни изложби, както и пет  самостоятелни изложби.

Алина включва в изкуството си елементи, символично повлияни от различни култури, понякога трансформирани по хумористичен начин. Поставяйки се в контекста на техния свят, който е диаметрално противоположен на съвременния живот, тя създава процес на интегриране на някои от основните им учения в собствената си култура. Главното от тях е свързано с връзката ни с природата и нейната святост.